Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“

(Sk 4, 20)

Drahí bratia a sestry, keď zažívame silu Božej lásky, keď spoznávame Božiu otcovskú prítomnosť v našom osobnom a komunitnom živote, nemôžeme konať inak ako hlásať a deliť sa o to, čo sme videli a počuli. V tajomstve svojho vtelenia, vo svojom evanjeliu a Veľkej noci nám Ježiš zjavuje svoj vzťah s učeníkmi a svoju ľudskú prirodzenosť, ktoré nám odhaľujú, ako veľmi Boh miluje človeka a ako si prisvojuje naše radosti i naše trápenia, naše túžby aj naše obavy (porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 22). Všetko na Kristovi nám pripomína, že svet, v ktorom žijeme a potreba jeho vykúpenia, nie sú mu cudzie; pozýva nás tiež k tomu, aby sme sa aktívne zapojili do jeho misie: „Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu“ (Mt 22, 9). Nikto nie je cudzí, nikto sa nesmie cítiť voči tejto súcitnej láske cudzí alebo vzdialený. Skúsenosť apoštolov

Čítať viac >

POŽEHNANIE VÍNA VO SVIATOK JÁNA TEOLÓGA

Spomienku na odchod do večnosti svätého apoštola Jána Teológa v nedeľu 26. septembra sme v našej farnosti svätého Juraja v Slovinkách oslávili spoločnými modlitbami a následným agapé. Popoludní sme sa stretli pri modlitbe Akatistu k svätému Jozefovi vo farskom chráme. Prežívajúc pápežom Františkom vyhlásený Rok svätého Jozefa v celej Cirkvi sme si modlitbou vyprosovali otvorenosť pre uskutočnenie Božích skutkov v našich životoch. Nasledovalo požehnanie vína, ako pamiatka na zázrak, kedy apoštol Ján vypil otrávené víno, ktoré mu vôbec neuškodilo.

Čítať viac >

PREHĽAD OPATRENÍ V NAŠEJ FARNOSTI OD 20. SEPTEMBRA 2021

Od pondelka sme podľa COVID automatu v 1. stupni ostražitosti.

Počas týždňa: účasť na liturgii pre základ – teda pre všetkých. Podľa predpisu maximálne jedna osoba na 15 m². To znamená, že kapacita nášho chrámu je 46 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

V nedeľu a sviatky: OTP. Povinný zoznam účastníkov.

Ostatní budete mať možnosť účasti pri chráme.

Opatrenia platné od pondelka 20. septembra 2021

– Pod “základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
– Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
– Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

zdroj: TK KBS

Púť ku krížu na Hŕbok

Vo sviatok Presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky a v rámci posviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom putovali veriaci z našej farnosti ako každý rok ku krížu na Hŕbku, kde si spoločnou modlitbou uctili ukrižovaného Krista. Púte sa zúčastnili aj veriaci z filiálky Krompachy. Otec Tomáš vo svojom príhovore zdôraznil význam kríža, ktorý nie je vôbec nemým svedectvom, ale manifestuje veľkosť Božieho zamilovania si človeka. Takto i nás skrze toto svedectvo Božej lásky z kríža volá stávať sa jeho hlasnými svedkami v tomto svete. Aby láska, ktorá sa nás dotýka z kríža bola svedectvom nášho života… a poukázal tiež na milosť, že sme sa tejto púte mohli aj tento rok zúčastniť.

foto: Eduard Bulyna

Stretnutie s pápežom Františkom

Takmer plný autobus veriacich z našej farnosti vyštartoval ráno o tretej hodine zo Sloviniek, aby dorazil do Prešova v dostatočnom predstihu.
Farníci sa pridali k programu modlitbou utierne sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. Priam symbolicky sa slávenie tohto sviatku skutočne vysielalo do celého sveta. Bohatý a pestrý duchovno-kultúrny program skrátil čakanie na príchod hlavy katolíckej Cirkvi. V príhovore v talianskom jazyku pápež František poukázal na sv. apoštola a evanjelistu Jána, ktorý videl v kríži Božie dielo, spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu a vydal o tom svedectvo. Ježiš Kristus si vybral cestu kríža, aby nebol na zemi žiadny človek až taký zúfalý, aby sa s Ním nemohol stretnúť.
V závere povzbudil prítomných, aby na príhovor Božej Matky prosili o milosť obrátiť pohľad srdca na Ukrižovaného, aby viera prekvitala v plnosti a svedectvo prinášalo ovocie.
Radosť zo stretnutia po návrate všetci účastníci priniesli po návrate aj do svojich domovov.

Púť otcov a synov

Z dôvodu predpokladaného nepriaznivého počasia sa prekladá na neurčito.

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na 2. ročník Púte synov a Otcov, ktorá sa uskutoční 1. septembra. Otcov a synov čaká dobrodružný čas pri splavovaní Ružína, lukostreľbe, Geocachingu, či duchovnom slove. Poplatok za otca so synmi je 20 eur. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár na stránke www.aetos.sk