Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v Slovinkách

V našej farnosti sme po dlhých 2 rokoch slávili odpustovú slávnosť ku cti sv. Veľkomučeníka Juraja, za účasti ľudu a nie len vo virtuálnom priestore priameho televízneho prenosu. Radostné „Christos Voskrese“ zovrelo hrdlo okrem nášho duchovného otca Tomáša Mikundu aj mnohým prítomným veriacim.

Slávnostnej archijerejskej sv. liturgií predsedal eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ, SJ, ktorý vo svojom príhovore spojil aktuálne sviatky: sviatok sv. Juraja a Tomášovu nedeľu. Upozornil na to, že mučeníci ako sv. Juraj sa vzdali blízkeho dobra vo viere videného vzdialeného dobra, ktorým je spása a večný život. Pripomenul, že ako ľudia medzi sebou zvyknú robiť tzv. test dôvery, kedy sa napríklad jeden z partnerov „hodí“ do náruče partnera stojaceho za ním v nádeji, že ho zachytí a nenechá spadnúť, tak o to viac by sa mal kresťan vrhnúť do náručia Boha. Zvlášť pri prežívaní formy mučenia, ktoré môže mať nekrvavú formu ťažkej práce, obetavej a trpezlivej starostlivosti o blízku osobu, či odplácanie sa dobrým za zlé.

Záver tradične patril obchodu okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií na znak ohlasovania radostnej zvesti na všetky svetové strany.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.