Spojenie v modlitbe

S biskupmi pri modlitbe sa bude možno spojiť aj cez internet.

Odkaz na liturgiu sv. Apoštola Jakuba. Začína teraz o 18:00 hod.

A o 20:00 hod. ruženec s vladykmi

Predseda KBS: V čase zákazu vychádzania sa pozastavia verejné slávenia

Bratislava 23. októbra (TK KBS) V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

Čítať viac >

Usmernenie k zákazu vychádzania

Milí veriaci,

nové informácie o zákaze vychádzania od soboty 24. októbra nám prinášajú obmedzenie pohybu, čo pre nás znamená aj účasť na svätých liturgiách. Od soboty až do zmiernenia opatrení teda budem sväté liturgie v chráme sláviť sám. K vašim úmyslom sa môžete pripojiť z domu v čase od 8:00 hodiny so začiatkom svätej liturgie. Ruší sa samozrejme aj podávanie svätého prijímania po nedeľnej svätej liturgii.Nech nás v tieto dni sprevádza viera a modlitba za tých čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Len viera nám dá naplno pochopiť slová: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré!
otec Tomáš

Deň modlitieb a pôstu

Rozhodnutím našich vladykov vás pozývam pripojiť sa k dňu modlitby a pôstu v piatok 23. októbra 2020 v deň sviatku svätého apoštola Jakuba. Celé duchovenstvo a veriaci našej metropolie na Slovensku sa v modlitbe duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie.
O toto budeme prosiť Krista v eucharistii celodennou eucharistickou adoráciou v našej cerkvi v Slovinkách. Adorácia začne o 9:00 hodine po rannej svätej liturgii a potrvá do 17:00. Zapísať sa na konkrétny čas na polhodinovú osobnú modlitbu v tomto úmysle môžete vzadu v cerkvi.

Prosím, aby ste konkrétny čas dodržali od začiatku do konca.

Nech sa tento deň pre nás stane dňom Božej blízkosti a načúvania jeho slovu.

USMERNENIE K OBMEDZENIAM SLÁVENIA SVÄTÝCH LITURGIÍ

Po sklamaní zo zatvorenia chrámov nám aspoň čiastočnú radosť spôsobila aktuálna informácia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým sa dovoľuje slávenie verejných bohoslužieb s limitom 6 osôb vrátane kňaza.

To znamená, že pokračujeme v nezmenenom liturgickom programe, pričom uprednostnení na svätej liturgii budú tí, ktorí obetovali úmysel na slávenie eucharistie. Takto sa budú môcť priamo v chráme modliť za svojich živých, či zosnulých príbuzných. Toto pravidlo sa vzťahuje na sväté liturgie od pondelka do soboty. V nedeľu slávim svätú liturgiu za farnosť, a modliť sa za ňu budem s celou mojou rodinou, s ktorou slúžime tejto farnosti.

Pomimo slávenia svätých liturgií vám k osobnej modlitbe bude naša cerkev otvorená od 9:00 do 17:00 hodiny. Využite tento čas na modlitbu pred eucharistickým Kristom. Prineste si do chrámu Božie slovo, čítajte ho a rozjímajte nad ním. Modlime sa s cirkvou časoslov – modlitby hodiniek v čase, ktorý si môžete vytvoriť v chráme.

Každý piatok budete mať možnosť stráviť čas pred eucharistiou. Na stolíku vzadu nechám papier, aby ste sa zapísali na osobnú polhodinovú modlitbu.

Ako vo svojom liste píše otec arcibiskup:

„Terajšie obmedzenie – zákaz slávenia sv. liturgií však môže byť aj veľmi vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych.“

Využime tento čas k zatiahnutiu na hlbinu. Pán je medzi nami. Preto ako nám píše apoštol Pavol:

„modlím sa, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste kráčali, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví, vytrvalí a radostní.“

(Kol 1, 9-11)

modlím sa za vás a žehnám vám
duchovný otec Tomáš

Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

„Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená,“

povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.

zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014044&fbclid=IwAR37TJAKi-zHC7YP7XhNlbjHjG6_vImS1Y_PV9sxeoGYsygt6r-xQWsbvUY