Betlehemské svetlo k vianočnému stolu

Vďaka skautom Betlehemské svetlo už dorazilo aj do našej farnosti. Od ranných kráľovských hodiniek si ho môžete z nášho chrámu priniesť do svojich príbytkov.

Christos Raždajetsja!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.