Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v Slovinkách

            V nedeľu 23. apríla sa na sviatok svätého veľkomučeníka a triumfátora Juraja konala eparchiálna odpustová slávnosť v obci Slovinky, na Spiši. Hlavným slúžiteľom a kazateľom zároveň bol preosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup.

            Vo svojej homílii sa zameral na svätého Juraja ako na vojaka, ktorý premohol draka a vyslobodil princeznú z jeho zajatia. Pripomenul, že aj my v živote často presne takto zápasíme. Poukázal na to, že aj naše legendy, či rozprávky nám veľakrát zobrazujú práve boj s drakom, a to nielen s obyčajným, ale dokonca sedemhlavým. Sedem hláv draka predstavuje sedem hlavných hriechov, na ktoré musíme každý deň použiť, tak ako svätý Juraj, kopije čností, a to aj vtedy, keď sa ten povestný drak zmení na bájnu hydru a hlavy mu neustále dorastajú – my musíme bojovať a neustávať, aby sme vyslobodili princeznú – našu nesmrteľnú dušu. Ale tak ako svätý Juraj, aj my máme pamätať na to, že v tomto boji nemôžeme zvíťaziť sami, ale jedine s tým, ktorý je večným Víťazom – s Ježišom Kristom.

            Eucharistického slávenia sa ďalej zúčastnili o. Jaroslav Lajčiak – protosynkel košickej eparchie, o. Jaroslav Štefanko – spišskonovoveský protopresbyter , o. Stanislav Kocúr – dekan  rímskokatolíckej farnosti Krompachy, o. Tomáš Mikunda – správca farnosti Slovinky, kňazi protopresbyterátu, ale aj kňazi  z iných farností.

            Svätú liturgiu za hojnej účasti veriacich, členov baníckeho cechu, starostky obce a oddielov skautov, ktorých patrónom je práve svätý Juraj, doprevádzal svojim dušu povznášajúcim spevom košický katedrálny zbor pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

informovala Miroslava Mikundová

Foto: Marcel Kellner, Zuzana Kellnerová

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.