Prosba o pomoc Ukrajine

Drahí veriaci,

zaiste sledujete napätú situáciu na Ukrajine, kde prebiehajú boje a množstvo ľudí v strachu o svoj život opúšťa svoje domovy a hľadá útočisko mimo svoju krajinu. Aj k nám na Slovensko prichádza množstvo ľudí v nádeji na bezpečie. Chceme vás v mene ukrajinského ľudu poprosiť o duchovnú i materiálnu pomoc.
V prvom rade vložme do svojich modlitieb, obiet a pôstu celú túto situáciu, aby sme vyprosili u Pána milosť pre tých, ktorí svojimi rozhodnutiami zapríčinili toto nešťastie pre tisíce rodín.
V druhom rade vás chceme poprosiť o finančnú i materiálnu pomoc pre tých, ktorí utekajú zo svojich domovov a prichádzajú na Slovensko, kde sa o nich starajú dobrovoľníci, pracovníci charity, naši kňazi a mnohí ľudia, u ktorých nachádzajú útočisko. Prosíme vás o materiálnu pomoc vo forme trvanlivých potravín a hygienických prostriedkov. Taktiež sú potrebné deky, spacáky, vankúše, obliečky; určite aj zdravotnícky materiál. Čokoľvek čo máte k dispozícii veľmi radi od vás prijmeme na farskom úrade. Vopred nás kontaktujte telefonicky 0904 738 651.

Ak by ste v prípade potreby vedeli prijať nejakú ukrajinskú rodinu a poskytnúť im pomoc vo forme ubytovania, prosím, aby ste ma čo najskôr kontaktovali na farskom úrade telefonicky alebo osobne.

Ak chcete pomôcť finančne, Košická eparchia pre túto možnosť zriadila bankový účet, kde môžete prispieť svojim darom. IBAN SK98 0200 0000 0032 5506 0551 Variabilný symbol – príčinný kód: 10

Ďakujeme

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.