Púť ku krížu na Hŕbok

Vo sviatok Presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky a v rámci posviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom putovali veriaci z našej farnosti ako každý rok ku krížu na Hŕbku, kde si spoločnou modlitbou uctili ukrižovaného Krista. Púte sa zúčastnili aj veriaci z filiálky Krompachy. Otec Tomáš vo svojom príhovore zdôraznil význam kríža, ktorý nie je vôbec nemým svedectvom, ale manifestuje veľkosť Božieho zamilovania si človeka. Takto i nás skrze toto svedectvo Božej lásky z kríža volá stávať sa jeho hlasnými svedkami v tomto svete. Aby láska, ktorá sa nás dotýka z kríža bola svedectvom nášho života… a poukázal tiež na milosť, že sme sa tejto púte mohli aj tento rok zúčastniť.

foto: Eduard Bulyna

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.