POŽEHNANIE VÍNA VO SVIATOK JÁNA TEOLÓGA

Spomienku na odchod do večnosti svätého apoštola Jána Teológa v nedeľu 26. septembra sme v našej farnosti svätého Juraja v Slovinkách oslávili spoločnými modlitbami a následným agapé. Popoludní sme sa stretli pri modlitbe Akatistu k svätému Jozefovi vo farskom chráme. Prežívajúc pápežom Františkom vyhlásený Rok svätého Jozefa v celej Cirkvi sme si modlitbou vyprosovali otvorenosť pre uskutočnenie Božích skutkov v našich životoch. Nasledovalo požehnanie vína, ako pamiatka na zázrak, kedy apoštol Ján vypil otrávené víno, ktoré mu vôbec neuškodilo.

Po požehnaní vín sme sa spoločne stretli na farskom dvore, kde sme medzi sebou pri tejto vzácnej príležitosti privítali aj someliéra p. Petra Červeňa, ktorý nás svojou prezentáciou naučil ako správne nahliadať na víno, ktoré je jedným z darov od Boha. Ako rozoznať dobré víno, ako víno správne servírovať, ako objaviť všetky jeho chute, a ako si ho vychutnávať, boli jednými z mnohých tém, ktoré sme v priateľskom spoločenstve prebrali. Za túto obohacujúcu, obzor rozširujúcu prezentáciu Petrovi ďakujeme a samozrejme upriamujeme pozornosť na miesto, kde si z dobrých delikates určite niečo skvostné nájdete aj vy: https://topdelikatesy.sk/

Nech vám ako pozvánka k ďalším akciám v našej farnosti a k prežívaniu priateľského spoločenstva slúžia aj tieto spoločné fotografie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.