OBNOVENÝ KRÍŽ NA VYŠNOM CINTORÍNE

Vďaka patrí Bohu a všetkým tým, ktorí sa pričinili o znovuobnovenie Kristovho kríža na Vyšnom cintoríne v našej obci Slovinky. Nech slúži na Božiu slávu!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.