Usmernenie k zákazu vychádzania

Milí veriaci,

nové informácie o zákaze vychádzania od soboty 24. októbra nám prinášajú obmedzenie pohybu, čo pre nás znamená aj účasť na svätých liturgiách. Od soboty až do zmiernenia opatrení teda budem sväté liturgie v chráme sláviť sám. K vašim úmyslom sa môžete pripojiť z domu v čase od 8:00 hodiny so začiatkom svätej liturgie. Ruší sa samozrejme aj podávanie svätého prijímania po nedeľnej svätej liturgii.Nech nás v tieto dni sprevádza viera a modlitba za tých čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Len viera nám dá naplno pochopiť slová: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré!
otec Tomáš

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.