Deň modlitieb a pôstu

Rozhodnutím našich vladykov vás pozývam pripojiť sa k dňu modlitby a pôstu v piatok 23. októbra 2020 v deň sviatku svätého apoštola Jakuba. Celé duchovenstvo a veriaci našej metropolie na Slovensku sa v modlitbe duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie.
O toto budeme prosiť Krista v eucharistii celodennou eucharistickou adoráciou v našej cerkvi v Slovinkách. Adorácia začne o 9:00 hodine po rannej svätej liturgii a potrvá do 17:00. Zapísať sa na konkrétny čas na polhodinovú osobnú modlitbu v tomto úmysle môžete vzadu v cerkvi.

Prosím, aby ste konkrétny čas dodržali od začiatku do konca.

Nech sa tento deň pre nás stane dňom Božej blízkosti a načúvania jeho slovu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.