Zmena liturgického programu

S účinnosťou od 12. januára vstupuje do platnosti vyhláška, ktorá umožňuje v režime „očkovaní a prekonavší“ účasť na svätej liturgii v počte 100 ľudí.
Z toho dôvodu sa od nedele upravuje liturgický program nasledovne:

8:00 svätá liturgia – Krompachy
10:00 svätá liturgia – Slovinky