EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
SVÄTÉHO VEĽKOMUČENÍKA A TRIUMFÁTORA JURAJA V SLOVINKÁCH

23. – 24. APRÍL 2022

SOBOTA

16:00 Požehnanie ozimín
16:30 Veľká večiereň s lítijou
17:30 Svätá božská liturgia

NEDEĽA

10:30 Archijerejská svätá liturgia

  • posviacka nástenných malieb, myrovanie
  • moleben k sv. Jurajovi, obchod okolo chrámu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.