USMERNENIE K OBMEDZENIAM SLÁVENIA SVÄTÝCH LITURGIÍ

Po sklamaní zo zatvorenia chrámov nám aspoň čiastočnú radosť spôsobila aktuálna informácia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým sa dovoľuje slávenie verejných bohoslužieb s limitom 6 osôb vrátane kňaza.

To znamená, že pokračujeme v nezmenenom liturgickom programe, pričom uprednostnení na svätej liturgii budú tí, ktorí obetovali úmysel na slávenie eucharistie. Takto sa budú môcť priamo v chráme modliť za svojich živých, či zosnulých príbuzných. Toto pravidlo sa vzťahuje na sväté liturgie od pondelka do soboty. V nedeľu slávim svätú liturgiu za farnosť, a modliť sa za ňu budem s celou mojou rodinou, s ktorou slúžime tejto farnosti.

Pomimo slávenia svätých liturgií vám k osobnej modlitbe bude naša cerkev otvorená od 9:00 do 17:00 hodiny. Využite tento čas na modlitbu pred eucharistickým Kristom. Prineste si do chrámu Božie slovo, čítajte ho a rozjímajte nad ním. Modlime sa s cirkvou časoslov – modlitby hodiniek v čase, ktorý si môžete vytvoriť v chráme.

Každý piatok budete mať možnosť stráviť čas pred eucharistiou. Na stolíku vzadu nechám papier, aby ste sa zapísali na osobnú polhodinovú modlitbu.

Ako vo svojom liste píše otec arcibiskup:

„Terajšie obmedzenie – zákaz slávenia sv. liturgií však môže byť aj veľmi vzácny čas pre osobnú dôvernú jednotu s Ježišom, kedy sa môžeme naučiť ďakovať Bohu za jeho dary a milosti, odprosovať ho za svoje hriechy a slabosti a tiež ho prosiť o potrebné milosti pre seba i pre svojich blížnych.“

Využime tento čas k zatiahnutiu na hlbinu. Pán je medzi nami. Preto ako nám píše apoštol Pavol:

„modlím sa, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste kráčali, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví, vytrvalí a radostní.“

(Kol 1, 9-11)

modlím sa za vás a žehnám vám
duchovný otec Tomáš

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.